Úřad Adresa Internetové stránky Kontaktní osoba Pozice/oddělení E-mail Tel.č.
Magistrát hl.m. Praha - oddělení krajského a soukromého školství náměstí Franze Kafky 24/3,
110 00 Praha
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/skolstvi/uznavani_rovnocennosti_a_nostrifikace.html Mgr. Martin Fučík
Jana Neumanová
Mgr. Daniela Kulhavá
specialista školství Martin.Fucik@praha.eu
Jana.Neumanova@praha.eu
Daniela.Kulhava@praha.eu
236 00 5214
236 00 52 66
236 005 274
Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5-Smíchov
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolstvi/nostrifikace/ PaedDr. Pavel Schneider
Mgr. Hana Jankrlová
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
nostrifikace
schneider@kr-s.cz,
jankrlova@kr-s.cz
257 280 293
257 280 425
Krajský úřad Královehradeckého kraje Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/povinne-informace/zivotni-situace/zivotni-situace-skolstvi/3-6---uznani-zahr-vzdelani--44021/ Mgr. Alena Kosinková Odbor školství akosinkova@kr-kralovehradecky.cz 495 817 266,
702 209 341
Krajský úřad Ústeckého kraje Velká hradební 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=450018&query=nostrifikace&submit=Hledat Mgr. Ludislava Poupalová
Mgr. Daniel Kopecký
vedoucí oddělení, tajemník výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost poupalova.l@kr-ustecky.cz,
kopecky.d@kr-ustecky.cz
420475657234 (280)
475 657 280
Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
http://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/69529/uznavani-zahranicniho-vzdelani Mgr. Markéta Linková  Odbor školství, kultury a tělovýchovy Oddělení organizační a vzdělávání - nostrifikace, inkluzivní vzdělávání cizinců a národnostních menšin marketa.linkova@pardubickykraj.cz 466 026 206
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor školství Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=181553&TypeID=2 JUDr.  Hana Poláková vedoucí odboru  polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz 541 653 501
Krajský úřad Vysočina Žižkova 57,
587 33 Jihlava
http://www.kr-vysocina.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani/d-4003666/p1=9086 Miroslav Pech
Mgr. Karla Prokešová
vedoucí odboru
právník 03
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
pech.m@kr-vysocina.cz
prokesova.k@kr-vysocina.cz
564602954, 724 650 110
564 602 257  
Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18,
306 13 Plzeň
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/uznavani-zahranicniho-vzdelani-v-ceske-republice JUDr. Jaroslava Havlíčková vedoucí odboru školství,mládeže a sportu jaroslava.havlickova@plzensky-kraj.cz 377195529, 724233038
Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
Nenašla jsem konkrétní odkaz, jen že tam pomáhá s nostrifikací přímo OPU http://www.kr-karlovarsky.cz/vyhledavani/Stranky/results.aspx?k=nostrifikace Ing. Jana Trantinová vedoucí odboru jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz 354 222 210
Krajský úřad Olomouckého kraje Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz/.../uznani-zahranicniho-vzdelani-komentar.doc JUDr. Jarmila Pavelková Odbor školství, mládeže a tělovýchovy j.pavelkova@kr-olomoucky.cz 585 508 374
Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
http://www.kr-zlinsky.cz/uznani-zahranicniho-vzdelani-cl-38.html Mgr. Michal Duda
Ing. Marcela Došlová
Odbor školství, mládeže a sportu michal.duda@kr-zlinsky.cz
marcela.doslova@kr-zlinsky.cz
577 043 768
577 043 729
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. října 117,
702 18 Ostrava
https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/postupy.html?n=12 Ing. Pavel Šveda
Mgr. Marie Stráníková
  pavel.sveda@kr-moravskoslezsky.cz
marie.stranikova@kr-moravskoslezsky.cz
595 622 424
595 622 144
Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1904&par%5Blang%5D=CS JUDr. Eva Oušková Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
ouskova@kraj-jihocesky.cz 386 720 837
Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
http://www.kraj-lbc.cz/vyhledavani/quickSearchInput:nostrifikace/sent:1/showResults:yes/ Exnerová Věra Odbor školství, mládeže a tělovýchovy/nostrifikace karel.barta@kraj-lbc.cz,vera.exnerova@kraj-lbc.cz 485 226 230